Beyninizin sağı mı yoksa solu mu daha aktif

0
872

Beyninizin hangi kısmını daha fazla kullanıyorsunuz? Testimize geçmeden önce bir bilgilendirme geçelim.

Beyin genel olarak bir bütün olsa da sağ ve sol hemisferin farklı farklı üstlendikleri misyonlar vardır. Ancak sol beyinin, sağ beyinden daha önemli görevler üstlendiğini söyleyebiliriz. Sol beyin daha baskındır. Konuşma merkezi ve duygu durum merkezi soldadır. Ancak sağ beyin de mühendislik yeteneklerini ön plana çıkarır. Sağ beyin özellikle boyut ve hacim değerlendirmelerinde ön plana çıkar, bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işleme de sağ beyin önemli görev üstlenir. Yani estetik zeka için sağ beyine ihtiyaç vardır. Mimar ve mühendislik işleri için sağ beyine çok ihtiyaç vardır. Buna karşılık matematik işlemleri için de sol beyine ihtiyaç duyulur. Ünlü mimar ve mühendislerin sağ beyinlerinin çok gelişmiş olduklarını söyleyebiliriz. Müzikle uğraşan, müzik icra eden ya da enstrüman çalan müzisyenlerde de sağ beyin daha iyi gelişmiştir. Aynı şekilde şairlerde ve ressamlarda da sağ beyin özellikleri baskın durumdadır.

Beyinin her iki yarım küresini birbirine bağlayan korpus kallozum denen ve sinir liflerinin yaptığı köprüsel bir yapı vardır. Bu sinir ağları vasıtasıyla her iki yarım küre birbiri ile bağlantı içindedir ve sürekli bilgi alış verişi olur. Korpus kallozum ne kadar iyi gelişmiş ise insanın bir bütün olarak beyinsel yeteneklerini sergilemesi ve beynini bir bütün olarak global maksimum kullanması o kadar artar ve üst düzeye çıkar. Eğer korpus kallozum iyi gelişmemişse o zaman sağ ve sol beyinden hangisi baskın ise kişi o özellikleri ön plana çıkararak hayatını sürdürür. Toplumda lider kişilerin, beynini global olarak iyi kullanmayı beceren kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda korpus kallozum iyi gelişmiştir. Bu kişilerin hangi ellerini iyi kullanıyor olması çok da önemli değildir. Çünkü bunlar her iki hemisferlerini, her durumda çok iyi kullanabilirler. Beyin ve vücut ilişkileri çapraz yürür. Beyin korteksinden hareketlerimizle alakalı motor lifler üst boyun bölgesinde çapraz yaptığı için, sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin ise vucudun sağ tarafını idare eder. Bu nedenle beyninin sağ tarafında ki damarları tıkananların sol taraflarında felç olur ya da tersi olur. İşte bu nedenden dolayı günlük hayatında sol elini kullanan ve solak olanların sağ beyinleri baskın durumdadır. Eğer kişi sağ elini kullanıyorsa o zaman da sol hemisfer baskındır. Bu nedenle şunu diyebiliriz ki, solak olanlarda sağ hemisfer baskın durumda olacağı için, bunlarda mimarlık yeteneği ve müzisyenlik kabiliyetleri iyi gelişmiştir. Bizim kanaatimize göre hem sağ hemisfer hem de sol hemisfer matematikle ilgilenir. Ancak sağ hemisfer daha çok matematiğin geometri , sol hemisfer ise cebirsel bölümü ile ilgilenir. Buradan şu netice çıkıyor ki, solak olan bir çocuğun, mimarlığa ya da güzel sanatlara yönlendirilmesi gerekir. Bu çocuğun fen ya da konuşma becerisi gerektiren avukatlık veya pazarlama gibi bir meslekle uğraşması hata olabilir. Çünkü sol hemisfer konuşma becerilerinde rol oynar. Dolayısıyla solak olanlardan iyi avukat ya da pazarlamacı çıkmayabilir. Eğer solak bir kişi hukuk mesleğini seçmisse bu kişinin avukatlığı değil estetik muhakeme yeteneğini yönelten sağ hemisferden dolayı hakimliği tercih etmelidir. Bu noktada sağ elini kullananların avukatlığı, sol elini kullananların ise hakimliği seçmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

sag_sol_beyin

Hülasa, sağ elini kullananlarda sol beyin özelliklerinin, sol elini kullananlarda ise sağ beyin özelliklerinin daha baskın olduğunu bilmekteyiz. Kişilerde hangi hemisferin daha belirleyici olduğunu gösteren testler de vardır.

İşte size basit bir test;

1- Okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz?

a) Türkçe, resim, sosyal vb.
b) Fenle ilgili olanları.

2-Hangi tip sporları yapmaktan hoşlanırsınız?

a) Tek başına yapılan sporları,
b) Takım sporlarını.

3-Gördüğünüz rüyaları hangi sıklıkta hatırlarsınız?

a) Çoğunlukla hatırlarım,
b) Ender olarak hatırlarım.

4- Ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne sıklıkta kullanırsınız?

a) Çok kullanırım
b) Çok az kullanırım.

5- İki elinizin parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor?

a) Sağ
b) Sol

6- Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin, şimdi saate bakın, yanılma payınız ne kadar?

a) On dakikadan fazla,
b) On dakikadan az.

7- Aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsınız?

a) İnsanların yüzlerini,
b) İnsanların isimlerini.

8- İki gözünü açık tutarak elinizdeki kalemi, bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizalayın. Önce sol gözünüzü, sonra sağ gözünüzü kapatın. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor?

a) Sağ gözümü kapatınca
b) Sol gözümü kapatınca

DEĞERLENDİRME

“A” ların sayısı fazla ise, SAĞ beyniniz daha gelişmiştir…

 

SAĞ beyinli olma özellikleri;

sag-sol-beyin

Sanat ve sanatsal etkinlikler sevilir, sanatsal becerileri çoğu zaman şaşkınlık uyandırır.
Estetizme bayılırlar, fiziki görünüşlerine önem verirler.
Yazarlık yetenekleri gelişmiştir. İyi şiir ve roman yazabilirler.
Müzik kulakları iyidir, müzisyenliğe yatkındırlar ve genellikle bir estrüman çalarlar
Koku ve tat gibi duyuları gelişmiştir.
Sezgileri ve iç güdüleri kuvvetlidir.
Yeni şeyler üretmek hoşlarına gider.
Subjektif davranırlar.
Boyutları iyi algılarlar.
Parçaları değil, bütünü görürler. duygusaldırlar ve duygularına çok önem verirler.

“B” lerin sayısı fazla ise, SOL beyniniz daha gelişmiştir…

SOL beyinli olma özellikleri;

Sağ ve Sol Beyin

Mantık yürütmeyi severler, duyguları ile değil mantıkları ile hareket etmeye çalışırlar.
Sınıflandırma ve tasnife önem verirler,
Titiz ve detaycıdır.
Analitik düşünür.
Matematiksel işlemlerden sıkılmaz.
Dili iyi kullanırlar ve ikna kabiliyetleri iyidir.
Bütünü değil parçayı görür.
Sistemli ve disiplinli çalışırlar, kuralcıdır.
Objektif davranırlar, somut kavramlara önem verir.

Kaynak : Uzm. Dr. Mehmet YAVUZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here